Forum und email
dbplus_open

dbplus_open

(4.1.0 - 4.2.3 only, PECL)

dbplus_open -- Open relation file

Popis

resource dbplus_open ( string name )

Opens the given relation file.

Seznam parametrů

name

Can be either a file name or a relative or absolute path name. This will be mapped in any case to an absolute relation file path on a specific host machine and server.

Návratové hodnoty

On success a relation file resource (cursor) is returned which must be used in any subsequent commands referencing the relation. Failure leads to a zero return value, the actual error code may be asked for by calling dbplus_errno().

Poznámky

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.