Forum und email
dbplus_prev

dbplus_prev

(4.1.0 - 4.2.3 only, PECL)

dbplus_prev -- Get previous tuple from relation

Popis

int dbplus_prev ( resource relation, array &tuple )

Reads the data for the previous tuple for the given relation, makes it the current tuple and will pass it back as an associative array in tuple.

Seznam parametrů

relation

A relation opened by dbplus_open().

tuple

Návratové hodnoty

Returns DBPLUS_ERR_NOERR on success or a db++ error code on failure.

Poznámky

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.