Forum und email
dbplus_rchperm

dbplus_rchperm

(4.1.0 - 4.2.3 only, PECL)

dbplus_rchperm -- Change relation permissions

Popis

int dbplus_rchperm ( resource relation, int mask, string user, string group )

Changes access permissions as specified by mask, user and group. The values for these are operating system specific.

Seznam parametrů

relation

A relation opened by dbplus_open().

mask

user

group

Návratové hodnoty

Poznámky

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.