Forum und email
dbplus_curr

dbplus_curr

(4.1.0 - 4.2.3 only, PECL)

dbplus_curr -- Get current tuple from relation

Popis

int dbplus_curr ( resource relation, array &tuple )

Reads the data for the current tuple for the given relation.

Seznam parametrů

relation

A relation opened by dbplus_open().

tuple

The data will be passed back in this parameter, as an associative array.

Návratové hodnoty

The function will return zero (aka. DBPLUS_ERR_NOERR) on success or a db++ error code on failure.

Poznámky

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.