Forum und email
dbplus_errcode

dbplus_errcode

(4.1.0 - 4.2.3 only, PECL)

dbplus_errcode -- Get error string for given errorcode or last error

Popis

string dbplus_errcode ( [int errno] )

Returns a clear error string for the given error code.

Seznam parametrů

errno

The error code. If not provided, the result code of the last db++ operation is assumed.

Návratové hodnoty

Returns the error message.

Poznámky

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.