Forum und email
dbplus_errno

dbplus_errno

(4.1.0 - 4.2.3 only, PECL)

dbplus_errno -- Get error code for last operation

Popis

int dbplus_errno ( void )

Returns the error code returned by the last db++ operation.

Návratové hodnoty

Returns the error code, as an integer.

Poznámky

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Viz také

dbplus_errcode()