Forum und email
dbplus_find

dbplus_find

(4.1.0 - 4.2.3 only, PECL)

dbplus_find -- Set a constraint on a relation

Popis

int dbplus_find ( resource relation, array constraints, mixed tuple )

Places a constraint on the given relation.

Further calls to functions like dbplus_curr() or dbplus_next() will only return tuples matching the given constraints.

Seznam parametrů

relation

A relation opened by dbplus_open().

constraints

Constraints are triplets of strings containing of a domain name, a comparison operator and a comparison value. The constraints parameter array may consist of a collection of string arrays, each of which contains a domain, an operator and a value, or of a single string array containing a multiple of three elements.

The comparison operator may be one of the following strings: '==', '>', '>=', '<', '<=', '!=', '~' for a regular expression match and 'BAND' or 'BOR' for bitwise operations.

tuple

Návratové hodnoty

Poznámky

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.