Forum und email
dbplus_unselect

dbplus_unselect

(4.1.0 - 4.2.3 only, PECL)

dbplus_unselect -- Remove a constraint from relation

Popis

int dbplus_unselect ( resource relation )

Calling dbplus_unselect() will remove a constraint previously set by dbplus_find() on relation.

Seznam parametrů

relation

A relation opened by dbplus_open().

Návratové hodnoty

Poznámky

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.