Forum und email
dbplus_update

dbplus_update

(4.1.0 - 4.2.3 only, PECL)

dbplus_update -- Update specified tuple in relation

Popis

int dbplus_update ( resource relation, array old, array new )

dbplus_update() replaces the old tuple with the data from the new one, only if the old completely matches a tuple within relation.

Seznam parametrů

relation

A relation opened by dbplus_open().

old

The old tuple.

new

The new tuple.

Návratové hodnoty

Poznámky

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.