Forum und email
dbplus_xlockrel

dbplus_xlockrel

(4.1.0 - 4.2.3 only, PECL)

dbplus_xlockrel -- Request exclusive lock on relation

Popis

int dbplus_xlockrel ( resource relation )

Request an exclusive lock on relation preventing even read access from other clients.

Seznam parametrů

relation

A relation opened by dbplus_open().

Návratové hodnoty

Poznámky

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.