Forum und email
dbplus_xunlockrel

dbplus_xunlockrel

(4.1.0 - 4.2.3 only, PECL)

dbplus_xunlockrel -- Free exclusive lock on relation

Popis

int dbplus_xunlockrel ( resource relation )

Releases an exclusive lock previously obtained by dbplus_xlockrel().

Seznam parametrů

relation

A relation opened by dbplus_open().

Návratové hodnoty

Poznámky

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.