Forum und email
dbplus_unlockrel

dbplus_unlockrel

(4.1.0 - 4.2.3 only, PECL)

dbplus_unlockrel -- Give up write lock on relation

Popis

int dbplus_unlockrel ( resource relation )

Release a write lock previously obtained by dbplus_lockrel().

Seznam parametrů

relation

A relation opened by dbplus_open().

Návratové hodnoty

Poznámky

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.