Forum und email
dbplus_lockrel

dbplus_lockrel

(no version information, might be only in CVS)

dbplus_lockrel -- Request write lock on relation

Popis

int dbplus_lockrel ( resource relation )

Requests a write lock on the given relation.

Other clients may still query the relation, but can't alter it while it is locked.

Seznam parametrů

relation

A relation opened by dbplus_open().

Návratové hodnoty

Poznámky

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.