Forum und email
dbplus_last

dbplus_last

(4.1.0 - 4.2.3 only, PECL)

dbplus_last -- Get last tuple from relation

Popis

int dbplus_last ( resource relation, array &tuple )

Reads the data for the last tuple for the given relation, makes it the current tuple and pass it back as an associative array in tuple.

Seznam parametrů

relation

A relation opened by dbplus_open().

tuple

Návratové hodnoty

Returns DBPLUS_ERR_NOERR on success or a db++ error code on failure.

Poznámky

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.