Forum und email
dbplus_info

dbplus_info

(4.1.0 - 4.2.3 only, PECL)

dbplus_info -- Get information about a relation

Popis

int dbplus_info ( resource relation, string key, array &result )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

relation

A relation opened by dbplus_open().

key

result

Poznámky

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.