Forum und email
dbplus_getunique

dbplus_getunique

(4.1.0 - 4.2.3 only, PECL)

dbplus_getunique -- Get an id number unique to a relation

Popis

int dbplus_getunique ( resource relation, int uniqueid )

Obtains a number guaranteed to be unique for the given relation and will pass it back in the variable given as uniqueid.

Seznam parametrů

relation

A relation opened by dbplus_open().

uniqueid

Návratové hodnoty

Returns DBPLUS_ERR_NOERR on success or a db++ error code on failure.

Poznámky

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.