Forum und email
dbplus_getlock

dbplus_getlock

(4.1.0 - 4.2.3 only, PECL)

dbplus_getlock -- Get a write lock on a tuple

Popis

int dbplus_getlock ( resource relation, string tuple )

Requests a write lock on the specified tuple.

Seznam parametrů

relation

A relation opened by dbplus_open().

tuple

Návratové hodnoty

Returns zero on success or a non-zero error code, especially DBPLUS_ERR_WLOCKED on failure.

Poznámky

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.