Forum und email
dbplus_freelock

dbplus_freelock

(4.1.0 - 4.2.3 only, PECL)

dbplus_freelock -- Release write lock on tuple

Popis

int dbplus_freelock ( resource relation, string tuple )

Releases a write lock on the given tuple previously obtained by dbplus_getlock().

Seznam parametrů

relation

A relation opened by dbplus_open().

tuple

Návratové hodnoty

Poznámky

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.