Forum und email
dbplus_freerlocks

dbplus_freerlocks

(4.1.0 - 4.2.3 only, PECL)

dbplus_freerlocks -- Free all tuple locks on given relation

Popis

int dbplus_freerlocks ( resource relation )

Frees all tuple locks held on the given relation.

Seznam parametrů

relation

A relation opened by dbplus_open().

Návratové hodnoty

Poznámky

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.