Forum und email
dbplus_freealllocks

dbplus_freealllocks

(4.1.0 - 4.2.3 only, PECL)

dbplus_freealllocks -- Free all locks held by this client

Popis

int dbplus_freealllocks ( void )

Frees all tuple locks held by this client.

Návratové hodnoty

Poznámky

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.