Forum und email
dbplus_flush

dbplus_flush

(4.1.0 - 4.2.3 only, PECL)

dbplus_flush -- Flush all changes made on a relation

Popis

int dbplus_flush ( resource relation )

Writes all changes applied to relation since the last flush to disk.

Seznam parametrů

relation

A relation opened by dbplus_open().

Návratové hodnoty

Returns DBPLUS_ERR_NOERR on success or a db++ error code on failure.

Poznámky

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Viz také

dbplus_errcode()