Forum und email
dbplus_undoprepare

dbplus_undoprepare

(4.1.0 - 4.2.3 only, PECL)

dbplus_undoprepare -- Prepare undo

Popis

int dbplus_undoprepare ( resource relation )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

relation

A relation opened by dbplus_open().

Návratové hodnoty

Poznámky

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.