Forum und email
dbplus_close

dbplus_close

(4.1.0 - 4.2.3 only, PECL)

dbplus_close -- Close a relation

Popis

mixed dbplus_close ( resource relation )

Closes a relation previously opened by dbplus_open().

Seznam parametrů

relation

A relation opened by dbplus_open().

Návratové hodnoty

Returns TRUE on success or DBPLUS_ERR_UNKNOWN on failure.

Poznámky

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.