Forum und email
dbplus_rzap

dbplus_rzap

(4.1.0 - 4.2.3 only, PECL)

dbplus_rzap -- Remove all tuples from relation

Popis

int dbplus_rzap ( resource relation )

dbplus_rzap() will remove all tuples from relation.

Seznam parametrů

relation

A relation opened by dbplus_open().

Návratové hodnoty

Poznámky

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.