Forum und email
dbplus_setindex

dbplus_setindex

(4.1.0 - 4.2.3 only, PECL)

dbplus_setindex -- Set index

Popis

int dbplus_setindex ( resource relation, string idx_name )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

relation

A relation opened by dbplus_open().

idx_name

Návratové hodnoty

Poznámky

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.