Forum und email
dbplus_sql

dbplus_sql

(4.1.0 - 4.2.3 only, PECL)

dbplus_sql -- Perform SQL query

Popis

resource dbplus_sql ( string query [, string server [, string dbpath]] )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

query

server

dbpath

Návratové hodnoty

Poznámky

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.