Forum und email
dbplus_tcl

dbplus_tcl

(4.1.0 - 4.2.3 only, PECL)

dbplus_tcl -- Execute TCL code on server side

Popis

string dbplus_tcl ( int sid, string script )

A db++ server will prepare a TCL interpreter for each client connection. This interpreter will enable the server to execute TCL code provided by the client as a sort of stored procedures to improve the performance of database operations by avoiding client/server data transfers and context switches.

dbplus_tcl() needs to pass the client connection id the TCL script code should be executed by. dbplus_resolve() will provide this connection id. The function will return whatever the TCL code returns or a TCL error message if the TCL code fails.

Seznam parametrů

sid

script

Návratové hodnoty

Poznámky

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Viz také

dbplus_resolve()