Forum und email
dbplus_tremove

dbplus_tremove

(4.1.0 - 4.2.3 only, PECL)

dbplus_tremove -- Remove tuple and return new current tuple

Popis

int dbplus_tremove ( resource relation, array tuple [, array &current] )

dbplus_tremove() removes tuple from relation if it perfectly matches a tuple within the relation. current, if given, will contain the data of the new current tuple after calling dbplus_tremove().

Seznam parametrů

relation

A relation opened by dbplus_open().

tuple

current

Návratové hodnoty

Poznámky

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.