Forum und email
dbplus_resolve

dbplus_resolve

(4.1.0 - 4.2.3 only, PECL)

dbplus_resolve -- Resolve host information for relation

Popis

array dbplus_resolve ( string relation_name )

dbplus_resolve() will try to resolve the given relation_name and find out internal server id, real hostname and the database path on this host.

Seznam parametrů

relation_name

The relation name.

Návratové hodnoty

Returns an array containing these values under the keys sid, host and host_path or FALSE on error.

Poznámky

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Viz také

dbplus_tcl()