Forum und email
dbplus_rcrtlike

dbplus_rcrtlike

(4.1.0 - 4.2.3 only, PECL)

dbplus_rcrtlike -- Creates an empty copy of a relation with default indices

Popis

mixed dbplus_rcrtlike ( string name, resource relation [, int overwrite] )

dbplus_rcrtexact() will create an empty copy of the given relation under a new name, but with default indices.

Seznam parametrů

name

relation

The copied relation, opened by dbplus_open().

overwrite

An existing relation by the same name will only be overwritten if this parameter is set to TRUE and no other process is currently using the relation.

Návratové hodnoty

Returns resource on success or DBPLUS_ERR_UNKNOWN on failure.

Poznámky

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.