Forum und email
dbplus_rcrtexact

dbplus_rcrtexact

(4.1.0 - 4.2.3 only, PECL)

dbplus_rcrtexact -- Creates an exact but empty copy of a relation including indices

Popis

mixed dbplus_rcrtexact ( string name, resource relation [, bool overwrite] )

dbplus_rcrtexact() will create an exact but empty copy of the given relation under a new name.

Seznam parametrů

name

relation

The copied relation, opened by dbplus_open().

overwrite

An existing relation by the same name will only be overwritten if this parameter is set to TRUE and no other process is currently using the relation.

Návratové hodnoty

Returns resource on success or DBPLUS_ERR_UNKNOWN on failure.

Poznámky

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.