Forum und email
dotnet_load

dotnet_load

(no version information, might be only in CVS)

dotnet_load -- Loads a DOTNET module

Popis

int dotnet_load ( string assembly_name [, string datatype_name [, int codepage]] )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.