Forum und email
enchant_broker_free_dict

enchant_broker_free_dict

(PECL)

enchant_broker_free_dict -- Free a dictionary resource

Popis

bool enchant_broker_free_dict ( resource dict )

Free a dictionary resource.

Seznam parametrů

dict

Dictionary resource.

Návratové hodnoty

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.