Forum und email
enchant_broker_free

enchant_broker_free

(PECL)

enchant_broker_free -- Free the broker resource and its dictionnaries

Popis

bool enchant_broker_free ( resource broker )

Free a broker resource with all its dictionaries.

Seznam parametrů

broker

Broker resource

Návratové hodnoty

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.