Forum und email
ezmlm_hash

ezmlm_hash

(PHP 3 >= 3.0.17, PHP 4 >= 4.0.2, PHP 5)

ezmlm_hash -- Počítá hash hodnotu potřebnou pro EZMLM

Popis

int ezmlm_hash ( string addr )

ezmlm_hash() Počítá hash hodnotu, která je potřeba pro uchovávání EZMLM mailing listů v MySQL databázi.

Příklad 1. Výpočet hashe a přihlášení uživatele

$user = "[email protected]";
$hash = ezmlm_hash ($user);
$query = sprintf ("INSERT INTO sample VALUES (%s, '%s')", $hash, $user);
$db->query($query); // použito databázové rozhraní PHPLIB