Forum und email
filepro_fieldcount

filepro_fieldcount

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

filepro_fieldcount -- Zjistit, kolik sloupců je ve filePro databázi

Popis

int filepro_fieldcount ( void )

Vrátí počet polí (sloupců) v otevřené filePro databázi.

Viz také filepro().