Forum und email
filepro_fieldname

filepro_fieldname

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

filepro_fieldname -- Zjistit název sloupce

Popis

string filepro_fieldname ( int field_number )

Vrátí název sloupce odpovídajícího field_number.