Forum und email
filepro_fieldtype

filepro_fieldtype

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

filepro_fieldtype -- Zjistit typ sloupce

Popis

string filepro_fieldtype ( int field_number )

Vrátí editační typ sloupce odpovídajícího field_number.