Forum und email
filepro_fieldwidth

filepro_fieldwidth

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

filepro_fieldwidth -- Zjistit šířku sloupce

Popis

int filepro_fieldwidth ( int field_number )

Vrátí šířku sloupce odpovídajícího field_number.