Forum und email
filepro_retrieve

filepro_retrieve

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

filepro_retrieve -- Získat data z filePro databáze

Popis

string filepro_retrieve ( int row_number, int field_number )

Vrátí data z určeného místa v databázi.