Forum und email
filepro_rowcount

filepro_rowcount

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

filepro_rowcount -- Zjistit, kolik řádků je ve filePro databázi

Popis

int filepro_rowcount ( void )

Vrátí počet řádků v otevřené filePro databázi.

Viz také filepro().