Forum und email
get_meta_tags

get_meta_tags

(PHP 3 >= 3.0.4, PHP 4, PHP 5)

get_meta_tags --  Získá hodnoty content atributů všech meta tagů v souboru a vrátí pole

Popis

array get_meta_tags ( string filename [, bool use_include_path] )

Otevře filename, přečte ho po řádcích, a vyhledá <meta> tagy ve tvaru

Příklad 1. Ukázka na Meta Tagy

<meta name="author" content="name">
<meta name="tags" content="php3 documentation">
</head> <!-- tady čtení skončí -->
(věnujte pozornost koncům řádků - PHP používá ke čtení vstupu nativní funkci, takže Macovský soubor na Unixu nebude fungovat).

Hodnota atributu name se ve vráceném poli stává klíčem, hodnota atributu content hodnotou tohoto pole, takže ho můžete snadno projít nebo získat jednotlivé hodnoty pomocí snandardních funkcí pro práci s poli. Zvláštní znaky v hodnotě atributu name jsou nahrazeny znakem '_', zbytek se převede na malá písmena.

Pokud je use_include_path rovno 1, PHP se pokusí otevřít soubor v standardní include cestě.