Forum und email
getservbyport

getservbyport

(PHP 4, PHP 5)

getservbyport --  Vrací internetovou službu odpovídající specifikovanému portu a protokolu

Popis

string getservbyport ( int port, string protocol )

getservbyport() vrací internetovou službu podle parametrů port a protocol, jak je specifikována v /etc/services. protocol je "tcp" nebo "udp" (malými písmeny).

Viz také: getservbyname().