Forum und email
gmstrftime

gmstrftime

(PHP 3 >= 3.0.12, PHP 4, PHP 5)

gmstrftime --  Formátuje datum/čas v GMT/UTC vzhledem k národnímu nastavení

Popis

string gmstrftime ( string format [, int timestamp] )

Chová se stejně jako strftime(), avšak vrácený čas je v Greenwich Mean Time (GMT). Například při spuštění v čase EST (východní standardní čas, GMT -0500) vypíše první níže uvedený řádek "Dec 31 1998 20:00:00", zatímco druhý "Jan 01 1999 01:00:00".

Příklad 1. gmstrftime() example

<?php
setlocale
(LC_TIME, 'en_US');
echo
strftime ("%b %d %Y %H:%M:%S", mktime (20,0,0,12,31,98))."\n";
echo
gmstrftime ("%b %d %Y %H:%M:%S", mktime (20,0,0,12,31,98))."\n";
?>

Viz také strftime().