Forum und email
gmmktime

gmmktime

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

gmmktime -- Vrací UNIXové časové razítko pro datum/čas v GMT

Popis

int gmmktime ( [int hour [, int minute [, int second [, int month [, int day [, int year [, int is_dst]]]]]]] )

Identické k mktime(), kromě toho, že parametry reprezentují datum/čas v GMT.

Podobně jako u funkce mktime() mohou být parametry vynechány v pořadí zprava doleva. Neuvedené parametry budou nastaveny na odpovídající hodnotu současného GMT.