Forum und email
gmdate

gmdate

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

gmdate -- Formátuje datum/čas GMT/UTC

Popis

string gmdate ( string format [, int timestamp] )

Identické k funkci date() kromě toho, že vrácený čas je Greenwich Mean Time (GMT). Například při spuštění ve Finsku (GMT +0200) vypíše první níže uvedený řádek "Jan 01 1998 00:00:00", zatímco druhý "Dec 31 1997 22:00:00".

Příklad 1. Příklad - gmdate()

<?php
echo date ("M d Y H:i:s", mktime (0,0,0,1,1,1998));
echo
gmdate ("M d Y H:i:s", mktime (0,0,0,1,1,1998));
?>

Poznámka: V operačním systému Microsoft Windows jsou systémové knihovny implementující tuto funkci poškozené, takže funkce gmdate() nepodporuje negativní hodnoty parametru timestamp. Blíže viz bug-reporty: #22620, #22457 a #14391.

K tomuto problému nedochází v operačních systémech Unix/Linux, kde se systémové knihovny chovají podle očekávání.

PHP nemá moc opravit poškozené systémové knihovny. Kontaktujte prodejce svého OS, aby tento a podobné problémy opravil.

Viz také date(), mktime(), gmmktime() a strftime().