Forum und email
gettimeofday

gettimeofday

(PHP 3 >= 3.0.7, PHP 4, PHP 5)

gettimeofday -- Vrací aktuální čas

Popis

mixed gettimeofday ( [bool return_float] )

Toto je rozhraní k volání gettimeofday(2). Vrací asociativní pole obsahující data vrácená tímto systémovým voláním.

  • "sec" - sekundy

  • "usec" - mikrosekundy

  • "minuteswest" - minuty západně od Greenwiche

  • "dsttime" - typ korekce letního času