Forum und email
getdate

getdate

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

getdate -- Vrací informaci o datu/čase

Popis

array getdate ( [int timestamp] )

Vrací asociativní pole obsahující informaci o datu (čase) v argumentu timestamp nebo aktuální místní čas (pokud není argument přítomen), jako tyto elementy:

Tabulka 1. Klíče vráceného asociativního pole

KlíčPopisUkázka vracených hodnot
"seconds"Číselná reprezentace sekund059
"minutes"Číselná reprezentace minut059
"hours"Číselná reprezentace hodin023
"mday"Číselná reprezentace dne v měsíci131
"wday"Číselná reprezentace dne v týdnu0 (pro neděli) až 6 (pro sobotu)
"mon"Číselná reprezentace měsíce112
"year"Plná číselná reprezentace roku, 4 číslicePříklady: 1999 nebo 2003
"yday"Číselná reprezentace dne v roce0366
"weekday"Plná textová reprezentace dne v týdnuSundaySaturday
"month"Plná textová reprezentace měsíceJanuaryDecember
0Sekundy éry Unixu, obdobně jako hodnoty vracené funkcí time() a používané funkcí date().Závislé na systému, typicky -21474836482147483647.

Příklad 1. Příklad - getdate()

<?php
$today
= getdate();
print_r($today);
?>

Výstup bude vypadat zhruba takto:

Array
(
  [seconds] => 40
  [minutes] => 58
  [hours]  => 21
  [mday]  => 17
  [wday]  => 2
  [mon]   => 6
  [year]  => 2003
  [yday]  => 167
  [weekday] => Tuesday
  [month]  => June
  [0]    => 1055901520
)

Viz také date(), time() a setlocale().