Forum und email
gnupg_cleardecryptkeys

gnupg_cleardecryptkeys

(no version information, might be only in CVS)

gnupg_cleardecryptkeys -- Removes all keys which were set for decryption before

Popis

bool gnupg_cleardecryptkeys ( resource identifier )

Návratové hodnoty

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.

Příklady

Příklad 1. Procedural gnupg_cleardecryptkeys() example

<?php
$res
= gnupg_init();
gnupg_cleardecryptkeys($res);
?>

Příklad 2. OO gnupg_cleardecryptkeys() example

<?php
$gpg
= new gnupg();
$gpg -> cleardecryptkeys();
?>