Forum und email
gnupg_clearencryptkeys

gnupg_clearencryptkeys

(no version information, might be only in CVS)

gnupg_clearencryptkeys -- Removes all keys which were set for encryption before

Popis

bool gnupg_clearencryptkeys ( resource identifier )

Návratové hodnoty

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.

Příklady

Příklad 1. Procedural gnupg_clearencryptkeys() example

<?php
$res
= gnupg_init();
gnupg_clearencryptkeys($res);
?>

Příklad 2. OO gnupg_clearencryptkeys() example

<?php
$gpg
= new gnupg();
$gpg -> clearencryptkeys();
?>